Relatietherapie in Eindhoven

Krijg je te maken met problemen binnen je relatie, dan kan relatietherapie je daarbij helpen. Vilola-Veda.nl helpt je hiermee graag verder. Relatietherapie is een soort van psychotherapie waarbij het doel is om tegenstrijdigheden binnen een relatie op te lossen. Het volgen van therapie gebeurt vaak met beide partners samen waarbij het belangrijkste streven is dat deze uiteindelijk weer samengroeien.

Bij het volgen van relatietherapie is er altijd sprake van een neutrale partij in de vorm van een therapeut. In dit geval gaat het er niet om dat de therapeut het belang van maar één partij behartigd. De therapeut zal de mening van beide partijen respecteren. Het streven van de therapeut is, dat beide partners uiteindelijk weer begrip voor elkaars doen en laten kunnen tonen.

Relatietherapie is niet altijd de oplossing indien partners niet goed meer met elkaar overweg kunnen. Therapie heeft alleen nut indien er aanwijzingen zijn dat er voor aanwezige problemen een oplossing voorhanden ligt. Zo kan het voorkomen dat er bij voorbaat al te beoordelen valt dat verder gaan met een relatie geen zin meer heeft. Aan de andere kant kan het juist zo zijn dat er wel voldoende fundament aanwezig is om de relatie nieuw leven in te blazen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de dienst van Vilola Veda inzake relatietherapie dan krijg je specifiek te maken met een relatietherapeut. De taak van de relatietherapeut is dus om relatieproblemen op te lossen. Alvorens er daadwerkelijk wordt begonnen met de therapie wordt er altijd eerst gekeken naar het speelveld waarin jij als cliënt in voorkomt. Zo kun je deel uitmaken van een huishouden of gewoon alleen de relatie tot je partner.

Nadat is vastgesteld binnen welk speelveld jij je bevindt, wordt er inzake relatietherapie gekeken naar de manier waarop de interactie plaatsvindt. Op basis hiervan kan er dan uiteindelijk een specifiek plan van aanpak worden opgesteld.

Relatietherapie nodig? Vilola Veda kan je op professionele wijze hierin bijstaan.